skip to content »

vektor-plant.ru

Norske dating nettsteder

norske dating nettsteder-69

Det har i flere år vært et mål både for Psykologforeningen og myndighetene å rekruttere psykologer til kommunene for å styrke det lokale psykiske helsetilbudet.

norske dating nettsteder-88norske dating nettsteder-19norske dating nettsteder-51

For spørsmål og tips, kontakt spesialrådgiver Anette Clausen.Helseminister Bent Høie sier det slik: ”Det hjelper ikke å sykle til jobben hvis du ikke er en del av fellesskapet når du kommer frem.Ikke med mer frukt og grønt i skolen, hvis du blir mobbet i friminuttet.” [1] Til tross for dagens tverrfaglige og tverrsektorielle folkehelseinnsats, ser det ut til at psykiske helseproblemer i befolkningen øker[2]. Helsedirektoratet slår fast at psykisk helse i folkehelsearbeidet er et område med stort behov og potensiale for utvikling[4].Det fremgår blant annet av folkehelsemeldingen Meld. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter .Det mangler heller ikke på motivasjon: Kommunepsykologene peker selv ut folkehelsearbeid som et felt der de brenner etter å yte en innsats .Helse skapes først og fremst utenfor helsevesenet; i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen, i fritids- og kulturlivet etc.

På disse arenaene kan psykologisk kunnskap og kompetanse utgjøre en viktig forskjell. Takk til psykologspesialist og mangeårig kommunepsykolog i Ringerike kommune, Ingrid Sønstebø, for den omfattende og helhjertede innsatsen hun har nedlagt i arbeidet med rapporten.

Flere kommuner etterspør likevel hvordan de kan bruke psykologer i folkehelsearbeidet.

I den forbindelse har Norsk psykologforening fått midler av Helsedirektoratet til å skrive denne rapporten.

Det er like sunt å ha en jobb å komme til som det er å sykle dit.

Derfor legger vi i dag fram tiltak for å forebygge ensomhet og tiltak for aktiv aldring sammen med tiltak for å øke den fysiske aktiviteten og redusere tobakksbruken” [6].

Det er lett tilgjengelige og inkluderende møteplasser samt kultur- og fritidstilbud for alle.